Multifunkční karta úředníka

Elegantní řešení legislativních požadavků
pro autentizaci i elektronický podpis

Jeden nástroj, který vám vyřeší

kvalifikovaný elektronický podpis dle eIDAS

dvoufaktorovou autentizaci uživatele  informačních systémů dle GDPR

personalizovaný potisk pro služební kartu úředníka nebo průkaz státního zaměstnance

bezpečné uchování dalších certifikátů (např. doménových) pro přístupy do interních aplikací a portálů

bezpečné uchování klíčů pro šifrování dat (ochrana dat při zpracování a přechovávání dle GDPR)

bezkontaktní funkce pro vstup, tisk a kopírování, stravování nebo tankování

ProID+ vstupní systém ProID+ ProID+ tiskové řešení

Proč ji potřebujete

Kvalifikovaný elektronický podpis zavádí nařízení eIDAS (a jeho adaptace do české legislativy Zákonem č.297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce).

V září letošního roku v ČR končí výjimka na dosud používané tzv. uznávané elektronické podpisy a pro jejich ekvivalent – kvalifikovaný elektronický podpis – bude nutno používat pro generování klíčů a ukládání certifikátu tzv. kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů (QSCD). Ideálním prostředkem je čipová karta.

GDPR vyžaduje zajištění autentizovaného přístupu do informačních systémů zpracovávajících osobní data.Jasné doporučení z hlavního poradního orgánu Evropské komise v oblasti informační bezpečnosti – ENISA – směřuje jednoznačně na dvoufaktorové přihlášení.

Připomeňme, že 80% útoků na data se děje právě přes přihlášení a slabá, nebo ukradená hesla

Autentizace podle Zákona o kybernetické bezpečnosti je pro vás povinná, pokud jste správci kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému.

Použitelné je podle zákona i silné, často měněné heslo. Nicméně dvoufaktorová autentizace je pokročilejší, bezpečnější a uživatelsky pohodlnější způsob. 

Ideálním nástrojem, který všechny tyto potřeby řeší, je multifunkční čipová karta ProID+Q a její obslužné aplikace. Jeden systém s jednou centralizovanou správou tvoří multifunkční kartu úředníka, kterou se prokáže u vstupu (potisk i vstupní systém), přihlásí do počítače, přihlásí na tiskárnu nebo kopírku a ještě zaplatí za oběd nebo palivo při služební cestě. 

Nic také nebrání z karty udělat v souladu se Zákonem o státní službě i Průkaz státního zaměstnance, který bude skutečně  jednou kartou na všechno. Spravovanou z jednoho místa, snadněji a úsporněji než několik jednoúčelových systémů.

Ozvěte se nám

Martin Rakušan
mrakusan@monetplus.cz

Libor Šmíd - ProID+ Business development manager

Libor Šmíd
lsmid@monetplus.cz

Odpovíme na každý dotaz nebo přijedeme ProID+ předvést

Please leave this field empty.