Zvětšený obrázek

ProID+ Bezpečná komunikace kdekoliv.

Kancelář
V kanceláři Firemní data v bezpečí.
V kavárně Bezpečné vzdálené připojení do VPN sítě.
Doma Šifrování e-mailové komunikace.

ProID+ PRO VAŠI BEZPEČNOU KOMUNIKACI V ELEKTRONICKÉM SVĚTĚ

Informační společnost je tady se vším všudy a mnozí si možná ani neuvědomují, jak razantním způsobem proměňuje naše životy. Propojené elektronické sítě s sebou přinášejí nejen pozitiva, ale i rizika. Klíčovým prvkem, aniž si to vždy plně uvědomujeme, je bezpečná komunikace. Nemůže se někdo jiný přihlásit naším jménem a provádět operace, které ohrozí naši firmu? Nestane se naše elektronická identita věcí veřejnou? Nedostane se konkurence k našemu cennému know-how? To jsou naprosto legitimní otázky.

ProID+ intro

MONET+ nabízí spolehlivé řešení ProID+

Zapomeňte na dlouhá krkolomná hesla, která není těžké prolomit. Náš produkt ProID+ nabízí jednoduché a prověřené zabezpečení vaší firemní IT struktury – silnou autentizaci uživatelů, podepisování a šifrování dokumentů.

Chcete vědět víc?
Starter ProID+ intro

Nadstavbové aplikace ProID+

Aplikace, které zjednodušují práci s ProID+. Slouží například pro resetování hesel, tzv. recyklaci karet pro další užití. Umožňují vydávání certifikátů v organizaci, podporují evidenci karet a jejich držitelů.

Chcete vědět víc?
ProID+ intro

Služby ProID+

Poskytujeme širokou škálu služeb týkající se implementace a provozu řešení ProID+. Zajistíme dílčí služby i komplexní systémovou integraci. Od analýzy a projektové studie, přes implementaci až po technickou a provozní podporu.

Chcete vědět víc?